top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. GEBRUIK VAN DE FITNESSRUIMTE/HUISREGELS

1.1. Omwille van uw eigen en andermans hygiëne is het verplicht altijd een handdoek te gebruiken op de fitnesstoestellen en op de matjes.

1.2. Sportkleding en (schone) sportschoenen zijn verplicht. Het is niet toegestaan om met schoenen die buiten zijn gedragen de fitnessruimte te betreden.

1.3. Alleen hersluitbare flesjes of bidons met water zijn toegestaan in de sportruimte.

1.4. U dient te allen tijde de aanwijzingen van het personeel op te volgen. Bij het niet naleven van de geldende voorwaarden, huisregels en/of de aanwijzingen van het personeel wordt u de toegang tot de fitness-/oefenruimtes ontzegd en kan uw abonnement worden ontbonden zonder restitutie van het abonnementsgeld. In situaties waarin het reglement niet voorziet of waarin bezoekers niet naar de geest van dit reglement handelen, beslist de directie van DamesFit.

1.5. Het gebruik en of het verhandelen van elke vorm van doping is ten strengste verboden. Bij overtreding zal het lidmaatschap direct beëindigd worden zonder restitutie van het abonnementsgeld.

1.6. De openingstijden worden vastgesteld door DamesFit, zij behoudt zich het recht voor om op erkende feestdagen of bij evenementen, het sportcentrum de gehele of een gedeelte van de dag te sluiten.

1.7. DamesFit is te allen tijde gerechtigd om haar openingstijden aan te passen.

2. AANSPRAKELIJKHEID

2.1. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel; u traint op eigen verantwoording. Wij adviseren u eerst een arts of specialist te raadplegen.

2.2. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Wij raden u aan om waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis te laten.

2.3. DamesFit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor opgelopen schade en/of letsel in of rondom het sportgebouw.

2.4. Schade, toegebracht door een lid, aan inventaris c.q. het gebouw van DamesFit is verhaalbaar op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.

3. ABONNEMENTEN

3.1. Uw abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.2. U dient vóór aanvang van elke les uw ledenkaart aan de balie te tonen of de vingerscan te gebruiken.

3.3. Alle abonnementen gaan na de 1e contractperiode over in een maandabonnement.

3.4. U dient uw abonnement minimaal 1 maand voor het verlopen van uw abonnement schriftelijk op te zeggen.

3.5. Bij ernstige ziekte of langdurige blessure kan uw abonnement opgeschort worden. Wel vragen wij dan om een medische verklaring. Het stopzetten van het abonnement dient u vóóraf door te geven.

3.6. Alle abonnementen worden betaald via automatische incasso. De incasso's vinden plaats op de 1e van de maand. Het bedrag van de periode van inschrijving wordt berekend tot de 1e van de volgende maand.

3.7. Bij wanbetaling wordt uw abonnement opgeheven en dient u zich opnieuw in te schrijven. Openstaande kosten komen hierbij niet te vervallen. Bij het uitblijven van betaling berekenen wij extra incasso- en administratiekosten en berekenen wij de wettelijke rente over de periode. Bij in gebreke blijven wordt u de toegang tot ons sportcentrum geweigerd.

3.8. DamesFit is gerechtigd de vergoedingen voor haar diensten jaarlijks aan te passen met de Consumenten Prijs Index (CPI) van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) als uitgangspunt.

3.9. Acties en/of speciale aanbiedingen gelden uitsluitend tijdens de aangegeven periode. Voor- of achteraf kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

4. PERSOONLIJKE GEGEVENS

4.1 Wij doen er alles aan om de privacy van onze klanten, medewerkers en andere relaties te waarborgen. Op de pagina 'privacyverklaring' leest u hoe dat precies in zijn werk gaat.

Eenieder, die een lidmaatschapsovereenkomst met DamesFit aangaat, wordt geacht bekend en akkoord te zijn met bovengenoemde voorwaarden en huisregels van DamesFit

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van DamesFit de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of na verloop van tijd verouderd is. DamesFit is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en er kunnen aan de site geen rechten worden ontleend. DamesFit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Deze en alle andere internet-pagina's op de website van DamesFit zijn ter beschikking gesteld als dienstverlening aan het publiek. Wij vertrouwen erop dat de hier weergegeven informatie de lezers meer bekendheid verschaft over DamesFit en circuittraining.

Auteursrechten

Het auteursrecht op de website wordt door DamesFit uitdrukkelijk voorbehouden. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

 

bottom of page